SYSTEMY PARKINGOWE

Czasy, gdy szlabany parkingowe podnoszone były manualnie przez stróża, dawno już minęły. Sprawne funkcjonowanie nowoczesnego parkingu o średnim i dużym natężeniu ruchu wymaga maksymalnej
automatyzacji czynności – w tym celu tworzy się systemy parkingowe, które organizują wjazdy i wyjazdy pojazdów.

System parkingowy składa się z kilku podstawowych elementów sterowanych odpowiednim oprogramowaniem. Terminal wjazdowy wydaje bilety i kontroluje karty abonamentowe, natomiast terminal wyjazdowy kontroluje, czy kierowca opłacił pobyt na parkingu i czy może swobodnie go opuścić. Wysokiej jakości terminale parkingowe posiadają wytrzymałą konstrukcję oraz mechanizmy i
obudowę odporne na czynniki atmosferyczne czy uszkodzenia. Terminale parkingowe sterowane oprogramowaniem wysyłają do systemu sygnał o możliwości podniesienia lub opuszczenia szlabanu. Bardzo ważnym elementem systemu parkingowego jest również pętla indukcyjna – ukryte w jezdni urządzenie sprawdzające, czy pojazd rzeczywiście przejechał przez przejazd.

Za pobyt na parkingu oczywiście trzeba zapłacić. Dlatego jednym z najważniejszych elementów systemu parkingowego jest kasa – manualna, obsługiwana przez człowieka, lub automatyczna. Ten drugi typ kas z roku na rok staje się coraz bardziej popularny. Brak konieczności zatrudniania pracownika do obsługi parkingu generuje oszczędności i eliminuje ryzyko popełnienia błędu np. przy
obliczaniu kwoty należności.

Nowoczesne kasy automatyczne w systemach parkingowych przyjmują każdy typ płatności: monety, banknoty, karty płatnicze i kredytowe. Obsługa takiego urządzenia odbywa się za pomocą dużego, czytelnego wyświetlacza, który rozlicza bilety.

Bardzo ciekawą opcją jest kontrola dostępu przy użyciu kart abonamentowych – to świetne rozwiązanie na parkingach, które mają stałych użytkowników. Karty takie dostępne są w różnych wariantach. Karta kontroli dostępu nie wymaga opłaty – takie rozwiązanie sprawdza się chociażby na parkingach w biurowcach czy zakładach pracy. Karta abonamentowa to wersja płatna – ważna przez określony czas. Natomiast karta pre-paid umożliwia poruszanie się po parkingu do czasu wyczerpania zgromadzonych środków. W zależności od potrzeb i specyfiki system parkingowy może akceptować jeden typ kart lub kilka typów.

Funkcjonalny system parkingowy może składać się także z dodatkowych elementów, takich jak kamery do rozpoznawania tablic rejestracyjnych czy tablice „Parking wolny” i „Parking zajęty” bądź
wyświetlające informację o ilości dostępnych miejsc.

System parkingowy pozwala na dopasowanie swoich możliwości i parametrów do specyfiki konkretnego parkingu. Warto w tym względzie skorzystać z porady doświadczonego specjalisty. Umiejętnie stworzony system poprawi płynność ruchu na parkingu, ułatwi kierowcom swobodne przejazdy, a firmie zarządzającej parkingiem przyniesie nie tylko oszczędności, ale też realne zyski. Kluczową kwestę stanowi tu wybór serwisu – powinna to być firma profesjonalna, sprawdzona i dostępna w razie sytuacji awaryjnej. Korzystanie z usług wysokiej jakości serwisu to gwarancja niezawodności parkingu, która wprost przełoży się na zadowolenie klientów.